Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz prevenci) byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... rvna 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... hlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).   Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy ...

 

4) Prevence rizik v oblasti BOZP

  Pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme držiteli osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím servisem.  


tel: 728 826 001