Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz prostředky byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla a letadla, c)         věcnými prostředky požární ochrany - prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

ANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCIV PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH HLAVA I POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍA PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... é osoby jsou povinny   a)        obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu. § 17 Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon. HLAVA V   PRÁVNÍ ...


tel: 728 826 001