Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz provádí byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... áván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob.

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... žární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... anoví prováděcí právní předpis. § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... provozní dokumentaci (např. provozní kniha).   (4) Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky13) a průvodní dokumentací jeho výrobce ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... soby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.   (3) Pro fyzické osoby, které se ...


tel: 728 826 001