Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz provedení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

0 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 . ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb ...

 

3) Požární prevence

... ědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu vypracování dokumentace PO včetně jejího spravování: - začlenění do ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... a o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve ...

 

5) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... úrazů asistence při šetření příčin pracovních úrazů poskytnutí příslušných formulářů (záznam o úrazu, protokol o provedení dechové zkoušky na alkohol, atp.) a dokumentů (kniha úrazů, smlouva se závodním lékařem, atp.) zajištění revizí ...

 

6) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... dpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,e) v . ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... pisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, f)         umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace ...


tel: 728 826 001