Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz provozované byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... í techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

§ 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií   a)        bez zvýšeného požárního nebezpečí, b)        se zvýšeným požárním ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... asicích přístrojů se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti; přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí přístroj s nevhodnou hasební látkou ...


tel: 728 826 001