Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz sboru byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... říčiny vzniku požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... alší k tomu způsobilé osoby. (4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... říčiny vzniku požáru, h)        bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.   ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Komise ministerstva podle § 11 odst. 1 a 2 zákona (dále jen "komise") se ustavuje z příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), popřípadě z dalších odborníků z oblasti požární ochrany. Komise má lichý počet ...


tel: 728 826 001