Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz služby byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Akční nabídka

Pro služby BOZP a PO na 3 Q 2015 objednané do konce srpna letošního roku poskytujeme slevu 10%.

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... odní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. (2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis. § 3 Požadavky na pracoviště ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... útvary a vojáky ozbrojených sil České republiky, útvary a příslušníky Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby, b)        právnické osoby ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... pokud to stanoví zvláštní právní předpisy 4) . (5) Pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků územních samosprávných celků, akademických pracovníků vysokých škol, pedagogických pracovníků 4a) , ředitelů ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

... zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr o osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) o zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený ...


tel: 728 826 001