Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz smyslu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 201/2010

... zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Složité podmínky pro zásah Pro potřeby členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí ve smyslu § 4 odst. 1 zákona se za složité podmínky pro zásah považují činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a to za ...


tel: 728 826 001