Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz snížení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

... izace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu vypracování dokumentace PO včetně jejího ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... nnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... vorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky), g)        náhradní zdroje a prostředky ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... idace požáru včetně popisu jeho možných následků, b)        stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku, c)         návrhy na opatření ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, d)        nesmí-li ...


tel: 728 826 001