Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz státního byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") . ...

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

... pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... rní ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... izační složky státu 7) , b)        organizačního útvaru organizační složky státu, c)         organizačního útvaru státního podniku 13) , d)        organizačního útvaru státního fondu 14) , e)        příspěvkové organizace 15) , f) ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... vbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.   § 7   Vypalování komína   (1) Vypalování komína je odstraňování pevných ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... fyzická osoba se nesprávně začlenila do kategorie podle odstavce 1, rozhodne o jejím správném začlenění příslušný orgán státního požárního dozoru.   § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob (1) ...


tel: 728 826 001