Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz stanoví byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

(vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... dě platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích (§ 307) nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví tento zákon, kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. (4) Za závislou ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. (2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis. § 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (1) Zaměstnavatel, který ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... tem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.   § 11   Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.   (5) Změní-li ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... tlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1  a H2. Povolený únik stanoví ČSN EN 1443.       Podpis a razítko odborně způsobilé osoby         ------------------- ...

 

7) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...


tel: 728 826 001