Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz stanovení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků vypracování dokumentace BOZP zavedení systému . ...

 

3) Požární prevence

... požárního poplachu vypracování dokumentace PO včetně jejího spravování: - začlenění do kategorie činností - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí - požární řád - požární poplachové směrnice ...

 

4) Požární ochrana a požární bezpečnost

... na č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... a: 267/2006 Sb. Změna: 281/2009 Sb.   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:   § 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

Změna: 286/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   HLAVA I   PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

ROSTŘEDÍ, VÝROBNÍA PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. ...

 

8) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... žárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku. Ještě další povinnost při provozování ...

 

9) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... áchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.   § 9   Účinnost   Toto nařízení ...


tel: 728 826 001