Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz této byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... le jen "zákon"):   ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení § 1 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí   a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... nevypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se zrušuje.   ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků této smlouvy. Kolektivní smlouva nemůže ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. (2) Účastníky kolektivní smlouvy jsou ...


tel: 728 826 001