Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz technické byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... iky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... nstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu.   (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... vou dobu hospitalizace předpokládat, d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... dům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, c)         dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, d)        označovat pracoviště a ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

ČTVRTÁ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ § 19 Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu26), zvláštní požadavky na pracoviště27), na uvedení výrobků na trh a do provozu17), na činnosti ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

   stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, d) ...


tel: 728 826 001