Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz výkonu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ...

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

... znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností . ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

AVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b)        upravuje rovněž ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... itřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.   § 2   Kontrola spalinové cesty   (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. § 4 Požadavky na výrobní a pracovní ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

... mimo pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) o zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k výkonu práce za  účelem prohloubení kvalifikace u jiné                                                         právnické nebo ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... inností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem ...


tel: 728 826 001