Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vykonáván byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... y MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. (4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,q) dodržování bližších minimálních ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... šení a toxických účinků zplodin hoření.   (5) Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána v pracovněprávním vztahu1n) anebo na základě zvláštního zákona.1o)   (6) Plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm ...


tel: 728 826 001