Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vyplývající byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

2) Nabídka požární prevence a BOZP

... em včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ...

 

3) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... deno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí? Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně? V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme. Neváhejte a ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... í podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ích konaných mimo pracovní poměr. § 4 zrušen nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. § 5 (1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ž požárně bezpečnostních zařízení (1) Při montáži požárně bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci ...


tel: 728 826 001