Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz vztahující byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ožární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... žární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení, c)         dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, d)        označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance pro nepředvídatelné riziko práce nebo ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. § 32 V případech stanovených zvláštním právním ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a ...


tel: 728 826 001