Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz záchranné byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ch předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ízením závodní preventivní péče prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby. (2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní předpis. § 3 Požadavky na ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  osobní ochranné prostředky, c)         prostředky pro záchranu a evakuaci osob (např. seskokové matrace, plachty a záchranné tunely, žebříky, hydraulické vyprošťovací zařízení, pneumatické vaky), d)        prostředky pro práci ve výškách, ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... za pomoci další k tomu způsobilé osoby. (4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ch předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný . ...


tel: 728 826 001