Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zajištění byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

3. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších ...

 

2) Krizová komunikace

Krizové komunikace je účinný nástroj pro zajištění dobrého jména firmy v krizových situacích. Cílem je krizi odvrátit a snížit její negativní dopad na zisk nebo reputaci firmy. Objeví-li se problém ohrožující zájmy vaší firmy, je třeba postupovat ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších ...

 

4) Nabídka požární prevence a BOZP

... práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazující legislativy a norem.

 

5) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... protokol o provedení dechové zkoušky na alkohol, atp.) a dokumentů (kniha úrazů, smlouva se závodním lékařem, atp.) zajištění revizí vyhrazených zařízení (elektrických, tlakových, zdihacích a plynových) a vedení evidence o jejich provedení

 

6) Požární prevence

... stanovení podmínek pro bezpečné svařování dle vyhlášky č.87/200 Sb. účast při vyšetřování příčin vzniku požáru zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně jejich ...

 

7) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, ...

 

8) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky), g)        náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení ...

 

9) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá, g)        nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu, h) ...

 

10) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... droje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, l)          umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním ...


tel: 728 826 001