Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnanců byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

... ární poplachové směrnice - řád ohlašovny požárů - dokumentace zdolávání požáru - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy    preventivní požární hlídky - dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... ence osobních ochranných pracovních prostředků vypracování dokumentace BOZP zavedení systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP, včetně vypracování osnov školení, zpracování pracovních postupů s ohledem na minimalizaci ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... teplotu a zásobování vodou,c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ředitelů veřejných výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu 4b) , zaměstnanců v Probační a mediační službě, advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru 4c) , asistentů soudců 4d) , ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... právní předpis stanoví druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany.   § 16 Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ahájení, průběh, přerušení a skončení činnosti, b)        určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do těchto preventivních požárních hlídek, c)         stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb ...


tel: 728 826 001