Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnance byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

... kolení zaměstnanců a odborné přípravě    preventivní požární hlídky - požární kniha provedení školení o PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance provedení odborné prípravy členů preventivních požárních hlídek provedení ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... mi se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. (2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za podmínek stanovených ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... ě. Evidence obsahuje tyto údaje:   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5), b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) činnost, při níž k úrazu došlo, ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... m nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.   (3) Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují na pracovištích . ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... u podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.   § 8 Elektrická požární signalizace (1) U ...


tel: 728 826 001