Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnanci byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

VNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b)        upravuje rovněž právní vztahy kolektivní ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.   (3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... zuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm, d)        ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m 2 a vyšší, e)        v prostorách, ve kterých se vyskytuje ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... i, která chrání život a zdraví zaměstnanců,b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a ...


tel: 728 826 001