Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnanec byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 201/2010

... jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.   (2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... asný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele (dále jen "uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ávním vztahu6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. (3) Zaměstnává-li ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... reventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, c)         proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.   (2) U právnických osob ...


tel: 728 826 001