Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnavatel byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

  § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, b)        upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... tování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. § 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (1) zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... u o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.   § 2   (1) zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje: ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.   § 8 Elektrická požární signalizace (1) U elektrické požární signalizace se kromě ...


tel: 728 826 001