Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zaměstnavatele byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... třní předpis jako nejméně nebo nejvýše přípustné. (4) Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... ména svědků úrazu, l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.   (2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... jejich etapy podle skutečného postupu prací,l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,m) zajištění spolupráce s jinými osobami,n) předcházení rizikům vzájemného ...

 

4) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele.   § 8 Elektrická požární signalizace (1) U elektrické požární signalizace se kromě ...


tel: 728 826 001