Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz způsobem byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... zpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány ...

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... tníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. (2) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... y č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.   § 10   Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, b)        prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... še 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.   (5) V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... í stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na ...


tel: 728 826 001