Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz způsobilé byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... b. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany  nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. (2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, e)        pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1), technika požární ochrany (§ 11 odst. 2) nebo preventisty požární ochrany (§ 11 odst. 6) ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  (5) Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení podle odstavce 1 se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu. 11) V případě, že ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami. (4) Zaměstnavatel je povinen a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, ...


tel: 728 826 001