Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz způsobu byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

Novelizace NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Nařízení vlády 201/2010

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení, d)        výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení, e)        datum provedení a termín příští ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. § 16 Zhotovitel . ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... osobou, b)        bližší označení druhu a místa výkonu práce, c)         údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, d)        údaj o výpovědních dobách, e)        údaj o týdenní pracovní době a jejím ...


tel: 728 826 001