Prevence rizik v oblasti BOZP


 

Pro prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme držiteli osvědčení vydaného Rožnovským vzdělávacím servisem.

 

Kontaktujte nás

Rizika v BOZP

Kontaktujte nás


tel: 728 826 001