Články


Kategorie: Všechny | Zákony, vyhlášky, směrnice | Případové studie pořární ochrany | Případové studie BOZPNařízení vlády 91/2010 Sb.
91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o pož
21.11.2010 |

Nařízení vlády 201/2010
201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb.,
21.11.2010 |

Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP
309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (záko
07.11.2009 | Ing. Jan Roud

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
  262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Účinnost od 1.1.2007 Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Zm
07.11.2009 | Ing. Jan Roud

Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci
  246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního po
07.11.2009 | Ing. Jan Roud

Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně
  133/1985 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně Změna: 425/1990 Sb. Změna: 40/1994 Sb.
07.11.2009 | Ing. Jan Roud


tel: 728 826 001