Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz evidence byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

Novelizace NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Nařízení vlády 201/2010

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. ...

 

3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... í pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků vypracování dokumentace BOZP zavedení systému výchovy a vzdělávání . ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... i,n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,p) přijetí odpovídajících ...


tel: 728 826 001