Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz konce byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Akční nabídka

Pro služby BOZP a PO na 3 Q 2015 objednané do konce srpna letošního roku poskytujeme slevu 10%.

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... é státní orgány v rozsahu své působnosti spolupracují s Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") při zpracovávání koncepce rozvoje požární ochrany a ve vztahu k právnickým osobám, které řídí, plní další úkoly na úseku požární ochrany ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... a to ani z důvodu přípravy na povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu.(7) Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... stné expozice 19) , c)         koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ení podporujících látek, přípravků nebo materiálů (dále jen "množství látek"), 3.         zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo hořlavých prachů, f)         stanoví zajištění požární ochrany v ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č ...


tel: 728 826 001