Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz pouze byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné ...

 

2) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... tí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. (2) Zaměstnavatel  je povinen dodržovat další požadavky ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením. (2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... rně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... lou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... li to výslovně tento zákon, popřípadě zvláštní zákon. Požaduje-li tento zákon, aby právní úkon byl s příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když k tomuto projednání nedošlo. § 20 Jde-li o důvod neplatnosti ...


tel: 728 826 001