Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz pracovnÍ byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

VNÍ DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCIV PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH HLAVA I POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A pracovnÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍA pracovnÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A pracovnÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence ...

 

3) Požární ochrana a požární bezpečnost

... y zjistí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. Kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... elný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... y apod., l)          veřejností - osoby, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech a nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti . ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... n práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na ...

 

7) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ochrany.   (2) Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.1n) Školení se provádí zvlášť pro ...


tel: 728 826 001