Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz proto byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Pozor změna v ohlašování úrazů.

... úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... pracovních úrazů asistence při šetření příčin pracovních úrazů poskytnutí příslušných formulářů (záznam o úrazu, protokol o provedení dechové zkoušky na alkohol, atp.) a dokumentů (kniha úrazů, smlouva se závodním lékařem, atp.) ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ě žádosti osoby předávající výrobek nebo vzorek podle odstavce 1 vyhotovuje orgán státního požárního dozoru potvrzení ("protokol o předání a převzetí výrobku nebo vzorku"), jehož stejnopis předávající osoba obdrží.   (3) protokol o předání ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... ýt v rozporu s dobrými mravy. (2) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. (3) Zaměstnavatel je povinen ...


tel: 728 826 001