Povinnosti podnikatele v požární ochraně


 

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá podnikatelům řadu povinností. Základní povinností je posoudit (prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO) do jaké kategorie z hlediska úrovně požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit.

Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí?

Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o požární ochraně?

V případě že ne, rádi Vám s řešením tohoto problému pomůžeme.

Neváhejte a ozvěte se!


tel: 728 826 001